Nhà Quản lý linh hoạt

Nhà Quản lý linh hoạt (chữ "l" thường).

Các Phương thức Quản lý Mới.

Bản dịch của Tiến sỹ Vũ Anh Đào , đồng tác giả với Rob England.
Teal Unicorn

Sắp có!!

Image