Teal Unicorn dịch vụ việt nam

Two Hills Ltd là công ty của chúng tôi (hiệu trưởng Rob England và Tiến sĩ Cherry Vu), có trụ sở tại Wellington, New Zealand.

Khi Cherry và Rob làm việc cùng nhau để đưa ra những cách làm việc và quản lý mới, và Unicorn Management Model™, các dịch vụ của chúng tôi (tư vấn, đào tạo và nội dung) được cung cấp dưới thương hiệu Teal Unicorn.

Chủ đề chính của chúng tôi là Nhà Quản lý linh hoạt