Các dịch vụ Teal Unicorn cung cấp tại Việt Nam

Two Hills Ltd là công ty của chúng tôi (đồng sở hữu Rob EnglandTiến sĩ Cherry Vu ), có trụ sở tại Wellington, New Zealand.

Khi Cherry và Rob làm việc cùng nhau để đưa ra những phương pháp làm việc và quản lý mới linh hoạt, và Unicorn Management Model™, các dịch vụ (tư vấn, đào tạo và huấn luyện và phát triển nội dung) được cung cấp dưới thương hiệu Teal Unicorn.

Những chương trình đào tạo của chúng tôi ở Việt Nam Đào tạo tại Việt Nam

Trọng tâm chính của chúng tôi là Nhà Quản lý linh hoạt, doanh nghiệp linh hoạt (Agile Enterprise)

Đăng ký vào danh sách email của chúng tôi bằng tiếng Việt

Facebook:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image